Primăria Comunei Beclean | 15.04.2019 - Proiecte HCL Aprilie 2019


15.04.2019 - Proiecte HCL Aprilie 2019

INVITAŢIE

 

     In contormitate cu prevederile art. 39, alin. 1,3,5 si 6 diu Legea nr.215/2001, republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea loc in data de 19.04.2019, ora 17,00 in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotarare privind închirierea prin atribuire directa a păşunii aflata in domeniul privat al comunei Beclean din localitatea Calbor, cu denumirea topica "IN DOS".
2. Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a suprafeţei de păşune aliata in domeniu privat al comunei Beclean din localitatea Boholt , cu denumirea topica "IN MESTEACĂN", nealocata.
3. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflaţiei.
4. Proiect de hotarare privind acchizitionarea de servicii juridice in vederea constituirii apararii in dosarul nr. 4418/62/2018 aflat pe rolul Tribunalul Braşov.
5. Proiect de hotarare priv ind aprobarea acordării gratuit a unei cantitati de 5 mc de lemn de foc administratorilor de Cămine culturale din comuna Beclean.
6. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Modernizare si extindere Cămin cultural, sat Hurez, comuna Beclean.
7. Proiect de hotarare priv ind aprobarea intabularii dreptului de proprietate in Cartea funciara a comunei a imobilului situat in loc. Beclean , pentru amenajarea statici de epurare - extindere canalizare Beclean-Luta conform documentaţiei tehnice cadastrale.
8. Diverse

 

Click PE LINK pentru PROIECTE HCL

Înapoi