Primăria Comunei Beclean | 19.12.2018 - Sedinţa extraordinara a Consiliului Local al Comunei Beclean


19.12.2018 - Sedinţa extraordinara a Consiliului Local al Comunei Beclean

INVITAŢIE

 

     In conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2), alin. (3) si alin. (5) si (6) , din Legea ur.215/2001, republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi ia dezbaterile lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului local ai Comunei Beciean, ce va avea loc in ziua de 19.12.2018, ora 10 :00, in sala de şedinţe a Comunei Beciean, cu următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotarare privind rectificare de buget pentru anul 2018.


2. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.53/06.12.2018 prin indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 cu rata inflaţiei.


3. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice pentru asigurarea asistentei si reprezentării juridice in Dosarul nr. 509/64/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov- Secţia Contencios Administrativ si Fiscal si confirmarea Contractelor de asistenta juridica nr. 26/08.05/2018 Judecătoria Fagaras Dosar nr.4964/226/2018 - nr. 22/16.04.2018 - Dosar nr. 1424/226/2018 Judecătoria Fagaras.


4. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice pentru asigurarea asistentei in Dosarul nr.569/64/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Brasov-Sectia de Contencios administrative si fiscal. (partea 1)

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice pentru asigurarea asistentei in Dosarul nr.569/64/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Brasov-Sectia de Contencios administrative si fiscal. (partea 2)


5. Diverse.

Înapoi