Primăria Comunei Beclean | 23.01.2019 - Invitatie + proiecte de hotarari


23.01.2019 - Invitatie + proiecte de hotarari

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice pentru depunerea si asigurarea asistentei si reprezentării juridice in Dosarele nr. 4964/226/2018 si 4964/226/2018

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice in vederea formulării unei plângeri penale pentru savarsirea infracţiunilor de abuz in serviciu cat si constituire parte cîvila pentru suma de 140.254.65 lei.

 

 

 

23.01.2019

Proiecte de hotarare - dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea Ioc in ziua de 30.01.2019. ora II :00, in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:

 


1. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare ce a funcţiona in Comuna Beclean in anul şcolar 2019 - 2020.

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2019, al persoanelor beneficiare de ajutor social.


3. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare ia instanţa a C omunei Beclean.


4. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi aferente funcţiilor publice de execuţie si înfiinţarea unor posturi aferente funcţiilor de execuţie, de natura contractuala si modificarea organigramei si stalului de funcţii al U.A.T Beclean, judeţul Braşov.


5. Proiect de hotarare privind aprobarea transformării DJ 109 Luta Beclean. in drum comunal.


6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2019 al KPL Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului U.A.. aprobarea modalităţii de valorificare a masei lemnoase, prelurilc de referinţa pentru calculul actelor de punere in valoare, preturile de pornire la licitaţia de masa lemnoasa fasonata si pe picior, preturile de va uzare a lemnului de foc către populaţie si a preturilor de pornire la licitaţie pentru exploatarea masei lemnoase prin prestări servicii.


7. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destinaţie decât cea de locuit, pentru anul 2019. aflate in proprietatea Comunei Beclean.


8. Diverse.

 

Înapoi