Primăria Comunei Beclean | 17.10.2018 - Dezbaterea lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea loc in ziua de 24.10.2018


17.10.2018 - Dezbaterea lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea loc in ziua de 24.10.2018

INVITAŢIE


     In conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1), alin. (3) si alin. (5) si (6) , din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea loc in ziua de 24.10.2018, ora 15:00, in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotarare privind rectificare de buget pentru anul 2018.

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului bursei sociale pentru anul şcolar 2018-2019.

 

3. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al satului Beclean, preotului Nicolae Ludu.

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea cu titlu gratuit a unei cantitati de 6 mc buştean de stejar, pentru reparaţiile unui pod din localitatea Boholt.

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publica deschisa a unor suprafeţe de luciu de apa si terenul aferent acestora ce fac parte din domeniul public al Comunei Beclean.

 

6. Proiect de hotarare privind alegerea Preşedintelui de şedinţa pentru o perioada de 3 luni.

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii P.U.G. Comunei Beclean.

 

8. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a terenului inscris in T.P 00078 si aprobarea cumpărării suprafeţei integrale de teren din T.P. 00078, proprietar Panaitescu Roxana in vederea reglementarii situaţiei juridice pe care este amplasat 1 (un) put pentru investiţia Alimentare cu apa a satelor Calbor si Boholt.

 

9. Diverse.

Înapoi