Primăria Comunei Beclean | 22.02.2019 - Invitatie si proiecte de hotarari


22.02.2019 - Invitatie si proiecte de hotarari

     In conformitate eu prevederile art. 39, alin. (1), alin. (3) si alin. (5) si (6) , din .Legea «10215/2001. republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitati sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Cmunei Beclean ce va avea loc in ziua de 27.02.2019, ora 10:00, in sala de şedinţe a Comunei Beclean

 

Proiecte de hotarari LUNA FEBRUARIE 201

Înapoi