Primăria Comunei Beclean | Știri și evenimente

Știri și evenimente

INVITAŢIE

 

     In conformitate cu prevederile art. 39, alin. Isi 2 din Legea nr.215/2001. republicata, privind Administraţia Publica Locala, sunteti invitaţi sa participaţi la dezbaterile lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Beclean, ce va avea Ioc in ziua de 27.02.2018. ora 12:00. in sala de şedinţe a Comunei Beclean, cu următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Beclean, pentru anul 2018.
2. Diverse.

 

Invitatie

Invitatie de participare la dezbaterile sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Becean din 12.08.2016

Înapoi