Primăria Comunei Beclean | PROCES VERBAL-SELECTIE DOSARE încheiat azi 14.03.2019 In temeiul prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant


PROCES VERBAL-SELECTIE DOSARE încheiat azi 14.03.2019 In temeiul prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

Înapoi