Primăria Comunei Beclean | PROCES VERBAL - SELECŢIE DOSARE încheiat azi 15.01.2018