Primăria Comunei Beclean | PROCES VERBAL - SELECŢIE DOSARE încheiat azi 20.05.2019