Primăria Comunei Beclean | PROCES VERBAL - SELECŢIE DOSARE încheiat azi 22.02.2019