Primăria Comunei Beclean | RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2018