Primăria Comunei Beclean | Raport de evaluare a iniplementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018