Primăria Comunei Beclean | Obiective turistice


Obiective turistice

Biserica Ortodoxă "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" din Beclean, (1804), stil Bizantin, cu cruce de piatră din sec. XVIII, monument istoric, de asemenea, picturile în frescă (1808-1811) din incinta Bisericii.
Biserica ortodoxă "Sfinții Arhangheli", Calbor - sec XVIII
Biserica ortodoxă "Sfântul Nicolae", Calbor - 1802
Manastirea "Făget", cu hramul "Nașterea Maicii Domnului", construită în 1994, pe locul fostei Mănăstiri Ortodoxe distruse de generalul Bucow în 1762
Biserica Ortodoxă Boholt - 1881, și Biserica Greco-Catolică Boholt - 1876
Crucea din lemn de stejar, salvată după distrugerea Mănăstirii vechi, din tinda Bisericii Ortodoxe
Necropola tumulară din epoca romană - Calbor, sec II D CH
Arhitectura rurală tradițională
Dealuri împădurite
Școala veche din Beclean, construită în anul 1875, dar înființată ca instituție în anul 1857, la solicitarea lui Andrei Șaguna
Lacul de acumulare pe râul Olt, cu baraj la Dridif
Lacurile "Casa Pescarului", lunca Oltului
Salba de lacuri "Fântânița Craisei", loc de agrement și pescuit sportiv

Înapoi